Here you can find the course program and code for every course linked to the Physics and Physical Engineering degrees. This information is only available in Spanish at the moment

Asignaturas Obligatorias

1rst Semester
Panorama de la Física (515103)
Álgebra y trigonometría (527103)
Computación Científica (510007)

2nd Semester
Álgebra Lineal (527108)
Cálculo Diferencial e Integral (527104)
Fundamentos de Mecánica (510010)

3rd Semester
Cálculo III (521227)
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (521218)
Electromagnetismo I (510237)
Física Matemática I (510231)

4th Semester
Cálculo IV (529202)
Electromagnetismo II (510238)
Física Computacional II (510240)
Laboratorio I (510351)
Termodinámica (515212)

5th Semester
Física Matemática II (510319)
Mecánica Clásica I (510359)
Óptica (510355)
Oscilaciones y Ondas (510356)
Teoría de Circuitos (510361)

6th Semester
Dispositivos Semiconductores (510318)
Electrodinámica I (510358)
Física Matemática III (510320)
Introducción a la Mecánica Cuántica (510322)
Laboratorio II (510352)
Mecánica Clásica II (510360)

7th Semester
Electrodinámica II (510425)
Electrónica (510431)
Física Computacional III (510419)
Mecánica Cuántica I (510427)
Mecánica de Fluidos (510417)

8th Semester
Circuitos Digitales (510432)
Diseño de Prototipos I (510434)
Física del Estado Sólido (510413)
Física estadística I (510426)
Laboratorio III (510421)
Mecánica Cuántica II (510428)

9th Semester
Diseño de Prototipos II (510513)
Laboratorio IV (510422)
Tópicos en Física I (515303)

10th Semester
Física Estadística II (510504)
Procesamiento de Señales e Imágenes (510511)
Proyecto de Tesis (510502)
Tópicos en Física II (515304)

11th Semester
Tesis I (510601)

12th Semester
Tesis II (510602)

Asignaturas Electivas